Tìm hiểu màu neon - màu phản quang trong thiết kế

Màu neon – màu phản quang trong thiết kế

 

 Tìm hiểu màu neon – màu phản quang Màu neon – màu phản quang, sử dụng trong thiết kế nội thất, thời trang và sản xuất hoa giả, cây nhựa. Màu neon – màu phản quang là gì? Màu neon còn gọi là màu fluorescent hoặc màu phản quang. Màu neon là những gam màu […]

Màu neon – màu phản quang trong thiết kế Read More »