Một nửa thế giới

Ngày của một nửa thế giới

 

 Ngày của một nửa thế giới Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày “trọng đại” của phụ nữ trên toàn thế giới, là ngày của một nửa thế giới. Chúng ta hãy dành dịp này để tôn vinh “một nửa thế giới”. Bởi hơn ai hết phụ nữ hiện đại là những người tuyệt vời […]

Ngày của một nửa thế giới Read More »