Vườn đứng 622VT

Cần tuyển gấp nhân viên cửa hàng hoa vải

 

 Thông báo tuyển dụng: cần tuyển gấp nhân viên Nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển gấp nhân viên: 01 nhân toàn thời gian và 03 nhân viên bán thời gian phụ việc cửa hàng và phụ việc trang trí công trình, và giao hàng […]

Cần tuyển gấp nhân viên cửa hàng hoa vải Read More »