Đặt online 24/24, giao hàng toàn quốc
t: 0 7 6  3 9 7  3 5 4 5 (Vũ - giờ hành chính)
- Giao C.O.D TPHCM: 24-48h
- Giao liên tỉnh: 3-5 ngày