Giỏ hoa

Giỏ hoa giả trang trí, lẵng hoa giả trang trí. Giỏ hoa làm bằng tre, nứa, dây đay, cói, lục bình hoặc dây nhựa giả mây tre đan… phối với nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc…

Hiển thị tất cả 13 kết quả