Mai Tết 2,3m 542MT

4.500.000 4.000.000

Mai Tết 2,3m 542MT tán ngang rộng 1,65m. Loại hoa mai đẹp, cao cấp, dạng chùm. Sản phẩm này cần đặt trước 5-7 ngày. Chất liệu gỗ, vải, nhựa…

Hết hàng

Mô tả

Mai Tết 2,3m 542MT

Cao 2,3m, tán ngang rộng 1,65m thể hiện trên hình (góc bên phải bên dưới – đơn vị tính cm).

Loại hoa: hoa mai sử dụng có mã số là 431HB

Lưu ý: Sản phẩm này cần đặt trước 5-7ngày

Hãy nhấn vào hình để xem hình với kích thước chuẩn.

Màu sắc: vàng

Chất liệu: Gỗ, vải, nhựa