Cách thức phân biệt giữa gốm và sứ

Cách thức phân biệt giữa gốm và sứ

 

 Cách thức phân biệt giữa gốm và sứ Cách thức phân biệt giữa gốm và sứ qua chất lượng nung, tiếng ngân thanh khi gõ nhẹ vào sản phẩm hoặc soi qua ánh sáng. Chất lượng của chúng khác nhau do quá trình chọn nguyên liệu, phụ gia và quy trình sản xuất. Mặc dù […]

Cách thức phân biệt giữa gốm và sứ Read More »