Chất liệu foam dùng trong sản xuất hoa giả

Chất liệu foam dùng sản xuất hoa giả

 

 Chất liệu foam là gì? Bọt xốp (chất liệu foam) được định nghĩa chung nhất là chất được hình thành bằng cách bao gồm nhiều bọt khí trong chất lỏng hoặc chất rắn. Nó có thể đề cập đến bất kì điều gì tương tự như phenomenon, như là bọt xốp lượng tử. Thông thường […]

Chất liệu foam dùng sản xuất hoa giả Read More »