Biểu tượng giáng sinh

Bạn có biết về biểu tượng Giáng Sinh?

 

 Các biểu tượng giáng sinh Các biểu tượng Giáng sinh thông thường ta thường thấy vào dịp Lễ Giáng Sinh có thể kể đến bao gồm vớ/ tất dài, thiệp Giáng sinh, các gói quà, lá tầm gửi, vòng lá xanh, cây nhựa ruồi, ô rô, lá Ivy, thường xuân, trái holly berry, hoa trạng […]

Bạn có biết về biểu tượng Giáng Sinh? Read More »