Hoa vải đẹp MAI

Xuân mới sắp đến với nhiều thành công!

 

Xuân mới sắp đến với nhiều thành công!

Happy New Year 2014

Dear Valued clients, partners and friends,

Thân Gửi Quý khách hàng, đối tác và bạn bè,

On the special holiday of Year of the Horse 2014, we would like to send our sincere wishes to valued clients, partners, friends and beloved families a new year with lots of success and prosperity.

Nhân dịp xuân mới Giáp Ngọ 2014 sắp đến, chúng tôi xin kính chúc Quý khách hàng, đối tác tư vấn, bạn bè cùng toàn thể gia đình một năm mới với nhiều Thành công và Thịnh vượng.

We hope to continue receiving your trusts in the 2014 with many successful collaborations!

Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong năm mới 2014 với nhiều cộng tác thành công tốt đẹp!

Kindest regards,

Trân trọng,

Hoa vải đẹp MAI – Artificial flower shop MAI

MAI FLOWER SHOP - HAPPY NEW YEAR 2014
MAI FLOWER SHOP – HAPPY NEW YEAR 2014
Giỏ hàng